Sản phẩm bị gãy vỡ có trả lại được không?

  • Trường hợp sản phẩm bị lỗi gãy vỡ hoặc gửi sai hàng do nhà bán hoặc do khâu vận chuyển. Bạn vui lòng liên hệ lại với chúng tôi để được đổi tấm khác miễn phí nhé.

Last updated