DANH MỤC SẢN PHẨM

Danh mục các sản phârm

1. Tấm chống ám khói

TT

Kích thước

Hoa văn

Giá

Link sàn

Web

1

Size S (41x41cm)

Phúc, Lộc Thọ, Vạn

270k

2

Size M (41x61cm)

Phúc, Lộc Thọ, Vạn

320k

3

Size L (41x81cm)

Phúc Lộc Thọ chữ Hán/ Việt

420k

4

SX3 (41x123cm)

Phúc Lộc Thọ chữ Hán/ Việt

810k

5

MX3 (61x123cm)

Phúc Lộc Thọ chữ Hán/ Việt

960k

6

LX3 (81x123cm)

Phúc Lộc Thọ chữ Hán/ Việt

1260k

7

MX4 (61x164cm)

Phúc Thọ An Khang chữ Hán/ Việt

1280k

8

LX4 (81x164cm)

Phúc Thọ An Khang chữ Hán/ Việt

1680k

9

MX5 (61x205cm)

Phúc Lộc Thọ An Khang chữ Hán/ Việt

1600k

10

LX5 (81x205cm)

Phúc Lộc Thọ An Khang chữ Hán/ Việt

2100k

2. Tấm ốp/ Viền/ Góc

Thông tin chi tiết về các sản phẩm tấm ốp.

TT

Tên sản phẩm

Thông số

Giá

Link sàn

Web

1

Tấm ốp hoa sen

61cm

500k

2

Tấm ốp hình vuông

61cm

500k

3

Tấm ốp chữ Phúc

41cm

350k

4

Tấm ốp chữ Thọ

41cm

350k

5

Viền mẫu 1

10x20cm

20k

6

Viền mẫu 2

10x20cm

20k

7

Góc mẫu 1

8

Góc mẫu 2

3. Thác khói

4. Vít nở thạch cao

TT

Loại vít nở

Giá

Link sàn

Web

1

Nở nhựa thạch cao (Nở cánh bướm) bọc 1000c

300k

2

Nở nhựa thạch cao (Nở cánh bướm) bọc 500c

190k

3

Nở nhựa thạch cao (Nở cánh bướm) bọc 100c

110k

4

Vít nở thạch cao kim loại (6cm) bọc 100c

270k

5

Vít nở thạch cao kim loại (6cm) bọc 50c

170k

5

Vít nở thạch cao kim loại (6cm) bọc 20c

80k

6

Vít nở thạch cao kim loại (4,5cm) bọc 100c

250k

7

Vít nở thạch cao kim loại (4,5cm) bọc 50c

150k

8

Vít nở thạch cao kim loại (4,5cm) bọc 20c

65k

5. Chốt an toàn

6. Mắt thần gắn cửa

TT

Tên sản phẩm

Giá

Màu sắc

Web

1

Mắt thần gắn cửa S1

120k

Bạch kim

2

Mắt thần gắn cửa S3D chất liệu đồng dành cho cửa mỏng

300k

Vàng bóng

3

Mắt thần gắn cửa – M1

120k

Vàng bóng/ Bạch Kim

4

Mắt thần gắn cửa M2 hợp kim trắng bóng cửa dày từ 30-55mm

100k

Bạch kim

5

Mắt thần gắn cửa M2N hợp kim trắng bóng cửa dầy từ 30-55mm có nắp

120k

Bạch kim

6

Mắt thần gắn cửa M2V màu vàng

120k

Vàng bóng

7

Mắt thần gắn cửa đồng M3D

300k

Vàng bóng

8

Mắt thần gắn cửa L1

100k

Bạch kim

9

Mắt thần gắn cửa Inox L2N

200k

Bạch kim

10

Mắt thần gắn cửa – L3D

350k

Bạch kim

Last updated