Links

DANH MỤC SẢN PHẨM

Danh mục các sản phârm

1. Tấm chống ám khói

TT
Kích thước
Hoa văn
Giá
Link sàn
Web
1
Size S (41x41cm)
Phúc, Lộc Thọ, Vạn
270k
2
Size M (41x61cm)
Phúc, Lộc Thọ, Vạn
320k
3
Size L (41x81cm)
Phúc Lộc Thọ chữ Hán/ Việt
420k
4
SX3 (41x123cm)
Phúc Lộc Thọ chữ Hán/ Việt
810k
5
MX3 (61x123cm)
Phúc Lộc Thọ chữ Hán/ Việt
960k
6
LX3 (81x123cm)
Phúc Lộc Thọ chữ Hán/ Việt
1260k
7
MX4 (61x164cm)
Phúc Thọ An Khang chữ Hán/ Việt
1280k
8
LX4 (81x164cm)
Phúc Thọ An Khang chữ Hán/ Việt
1680k
9
MX5 (61x205cm)
Phúc Lộc Thọ An Khang chữ Hán/ Việt
1600k
10
LX5 (81x205cm)
Phúc Lộc Thọ An Khang chữ Hán/ Việt
2100k

2. Tấm ốp/ Viền/ Góc

Thông tin chi tiết về các sản phẩm tấm ốp.
TT
Tên sản phẩm
Thông số
Giá
Link sàn
Web
1
Tấm ốp hoa sen
61cm
500k
2
Tấm ốp hình vuông
61cm
500k
3
Tấm ốp chữ Phúc
41cm
350k
4
Tấm ốp chữ Thọ
41cm
350k
5
Viền mẫu 1
10x20cm
20k
6
Viền mẫu 2
10x20cm
20k
7
Góc mẫu 1
8
Góc mẫu 2

3. Thác khói

4. Vít nở thạch cao

TT
Loại vít nở
Giá
Link sàn
Web
1
Nở nhựa thạch cao (Nở cánh bướm) bọc 1000c
300k
2
Nở nhựa thạch cao (Nở cánh bướm) bọc 500c
190k
3
Nở nhựa thạch cao (Nở cánh bướm) bọc 100c
110k
4
Vít nở thạch cao kim loại (6cm) bọc 100c
270k
5
Vít nở thạch cao kim loại (6cm) bọc 50c
170k
5
Vít nở thạch cao kim loại (6cm) bọc 20c
80k
6
Vít nở thạch cao kim loại (4,5cm) bọc 100c
250k
7
Vít nở thạch cao kim loại (4,5cm) bọc 50c
150k
8
Vít nở thạch cao kim loại (4,5cm) bọc 20c
65k

5. Chốt an toàn

6. Mắt thần gắn cửa

TT
Tên sản phẩm
Giá
Màu sắc
Web
1
Mắt thần gắn cửa S1
120k
Bạch kim
2
Mắt thần gắn cửa S3D chất liệu đồng dành cho cửa mỏng
300k
Vàng bóng
3
Mắt thần gắn cửa – M1
120k
Vàng bóng/ Bạch Kim
4
Mắt thần gắn cửa M2 hợp kim trắng bóng cửa dày từ 30-55mm
100k
Bạch kim
5
Mắt thần gắn cửa M2N hợp kim trắng bóng cửa dầy từ 30-55mm có nắp
120k
Bạch kim
6
Mắt thần gắn cửa M2V màu vàng
120k
Vàng bóng
7
Mắt thần gắn cửa đồng M3D
300k
Vàng bóng
8
Mắt thần gắn cửa L1
100k
Bạch kim
9
Mắt thần gắn cửa Inox L2N
200k
Bạch kim
10
Mắt thần gắn cửa – L3D
350k
Bạch kim