DANH MỤC SẢN PHẨM

Danh mục các sản phârm

1. Tấm chống ám khói

TT

Kích thước

Hoa văn

Giá

Link sàn

Web

1

Size S (41x41cm)

Phúc, Lộc Thọ, Vạn

270k

https://bit.ly/35secb0

https://bit.ly/2DcTsbb

2

Size M (41x61cm)

Phúc, Lộc Thọ, Vạn

320k

https://bit.ly/2QFiB6w

https://bit.ly/2DcTsbb

3

Size L (41x81cm)

Phúc Lộc Thọ chữ Hán/ Việt

420k

https://bit.ly/34hqIu8

https://bit.ly/2DcTsbb

4

SX3 (41x123cm)

Phúc Lộc Thọ chữ Hán/ Việt

810k

https://bit.ly/35u8hSP

https://bit.ly/2DcTsbb

5

MX3 (61x123cm)

Phúc Lộc Thọ chữ Hán/ Việt

960k

https://bit.ly/2Xz9Qwi

https://bit.ly/2DcTsbb

6

LX3 (81x123cm)

Phúc Lộc Thọ chữ Hán/ Việt

1260k

https://bit.ly/2DcTsbb

7

MX4 (61x164cm)

Phúc Thọ An Khang chữ Hán/ Việt

1280k

https://bit.ly/2QDM0Ot

https://bit.ly/2DcTsbb

8

LX4 (81x164cm)

Phúc Thọ An Khang chữ Hán/ Việt

1680k

https://bit.ly/2DcTsbb

9

MX5 (61x205cm)

Phúc Lộc Thọ An Khang chữ Hán/ Việt

1600k

https://bit.ly/2DcTsbb

10

LX5 (81x205cm)

Phúc Lộc Thọ An Khang chữ Hán/ Việt

2100k

https://bit.ly/2DcTsbb

2. Tấm ốp/ Viền/ Góc

Thông tin chi tiết về các sản phẩm tấm ốp.

TT

Tên sản phẩm

Thông số

Giá

Link sàn

Web

1

Tấm ốp hoa sen

61cm

500k

https://bit.ly/36LLF

chihome.vn

2

Tấm ốp hình vuông

61cm

500k

https://bit.ly/2XzVV9h

chihome.vn

3

Tấm ốp chữ Phúc

41cm

350k

https://bit.ly/2XCcqBy

chihome.vn

4

Tấm ốp chữ Thọ

41cm

350k

https://bit.ly/2D5zI9t

chihome.vn

5

Viền mẫu 1

10x20cm

20k

chihome.vn

6

Viền mẫu 2

10x20cm

20k

chihome.vn

7

Góc mẫu 1

8

Góc mẫu 2

3. Thác khói

4. Vít nở thạch cao

TT

Loại vít nở

Giá

Link sàn

Web

1

Nở nhựa thạch cao (Nở cánh bướm) bọc 1000c

300k

https://bit.ly/34bKfvQ

vitthachcao.com/

2

Nở nhựa thạch cao (Nở cánh bướm) bọc 500c

190k

https://bit.ly/2QDNkAV

vitthachcao.com

3

Nở nhựa thạch cao (Nở cánh bướm) bọc 100c

110k

https://bit.ly/2KJGPZw

vitthachcao.com

4

Vít nở thạch cao kim loại (6cm) bọc 100c

270k

https://bit.ly/2s3uJnr

vitthachcao.com/

5

Vít nở thạch cao kim loại (6cm) bọc 50c

170k

https://bit.ly/2QCY2rr

vitthachcao.com

5

Vít nở thạch cao kim loại (6cm) bọc 20c

80k

https://bit.ly/2D8XRfv

vitthachcao.com

6

Vít nở thạch cao kim loại (4,5cm) bọc 100c

250k

https://bit.ly/2ODJUvv

vitthachcao.com

7

Vít nở thạch cao kim loại (4,5cm) bọc 50c

150k

https://bit.ly/2KLEWLM

vitthachcao.com

8

Vít nở thạch cao kim loại (4,5cm) bọc 20c

65k

https://bit.ly/2D3sgfc

vitthachcao.com

5. Chốt an toàn

6. Mắt thần gắn cửa

TT

Tên sản phẩm

Giá

Màu sắc

Web

1

Mắt thần gắn cửa S1

120k

Bạch kim

matthangancua.com

2

Mắt thần gắn cửa S3D chất liệu đồng dành cho cửa mỏng

300k

Vàng bóng

matthangancua.com

3

Mắt thần gắn cửa – M1

120k

Vàng bóng/ Bạch Kim

matthangancua.com

4

Mắt thần gắn cửa M2 hợp kim trắng bóng cửa dày từ 30-55mm

100k

Bạch kim

matthangancua.com

5

Mắt thần gắn cửa M2N hợp kim trắng bóng cửa dầy từ 30-55mm có nắp

120k

Bạch kim

matthangancua.com

6

Mắt thần gắn cửa M2V màu vàng

120k

Vàng bóng

matthangancua.com

7

Mắt thần gắn cửa đồng M3D

300k

Vàng bóng

matthangancua.com

8

Mắt thần gắn cửa L1

100k

Bạch kim

matthangancua.com

9

Mắt thần gắn cửa Inox L2N

200k

Bạch kim

matthangancua.com

10

Mắt thần gắn cửa – L3D

350k

Bạch kim

matthangancua.com