Các loại trần có thể lắp đặt được tcak?

Tất cả các loại trần nhà phổ biến đều có thể lắp đặt tấm chống ám khói.

Các loại trần có thể lắp đặt tấm chống ám khói Mộc Linh:

Lưu ý: Sản phẩm tấm chống ám khói Mộc Linh luôn bao gồm đầy đủ:

  • Vít chuyên dụng cho trần thạch cao và các loại trần tương tự

  • Vít cho trần bê tông

  • HD lắp đặt đi kèm

Quý khách có thể dễ dàng tự lắp đặt trong vòng 10 phút như khi treo một bức tranh lên tường.

Last updated