HD lắp đặt tcak cho trần bê tông?

Trần bê tông mình dùng máy khoan bắt vít lên để đảm bảo chắc chắn chắc chắn.

Last updated