Trần giật cấp có lắp đặt được không?

Trần giật cấp lắp đặt giống như trần thạch cao thông thường.

Nếu phần trần bên dưới bé hơn kích thước tấm chống ám khói thì bạn phải lắp thừa ra ngoài vì nếu không khói sẽ ám đen lên cả phần trần bên trên nữa nhé.

Last updated