Cách lắp đặt Ốp lưng ban thờ Mộc Linh.

1. Chọn vị trí lắp đặt tấm Ốp.

  • Căn chỉnh sao cho vị trí tấm ốp nằm ở chính giữa ban thờ và tấm chống ám khói.

  • Đánh dấu vị trí trên cùng của tấm chống ám khói lên tường để tiến hành đóng móc treo ốp.

2. Sử dụng móc treo để treo tấm ốp lên trên tường.

  • Bước 1: Nhét vít vào trong lỗ của móc treo.

  • Bước 2: Cầm và giữ vít đã nhét trong móc treo, sau đó xoáy vít cố định vào phần mặt sau, trên đỉnh của tấm ốp. (Như đánh dấu trên hình)

  • Bước 3: Đóng đinh cố định lên vị trí đã đánh dấu trên tường lúc ban đầu.

  • Bước 4: Treo tấm ốp đã gắn móc treo lên đinh và căn chỉnh cho cân đối.

3. Lắp đặt miếng Viền trang trí.

  • Với viền chúng ta sử dụng băng dính 2 mặt để dính tường miếng lên tường.

  • Trước khi dính cần căn chỉnh, đánh dấu trước vị trí các miếng viền sao cho cân xứng và ưng ý nhất.

Last updated