Có những kích thước nào?

Các kích thước chính của tấm chống ám khói Mộc Linh

Tấm chống ám khói đã được đo đạc theo kích thước chuẩn lỗ ban.Mộc Linh không nhận đặt các kích thước khác theo yêu cầu. Quý khách chọn TCAK có kích thước tương đồng hoặc nhỏ hơn một chút với bàn thờ nhà mình là phù hợp.

  • Tấm chống ám khói có các kích thước sau:

Size S: 41x41cm: Giá 270K, phù hợp với ban thờ ông táo.

Size M: 41x61cm: Gá 320K, phù hợp với ban thờ 1 bát hương. (Khuyên dùng)

Size L: 41x81cm: Giá 420K, phù hợp với ban thờ 1 hoặc 3 bát hương. (Khuyên dùng)

Bộ ghép 3 tấm: 41x123cm và 61x123cm: Bộ 3 tấm có 3 chữ Phúc Lộc Thọ phù hợp với ban thờ treo có 3 bát hương và ban thờ đứng.

Bộ ghép 4 tấm, bộ ghép 5 tấm: 61x164, 81x164 & 61x205: Bộ 4, 5 tấm có 4 chữ Phúc, Thọ, An, Khang ( 5 chữ: Phúc Lộc Thọ An Khang) phù hợp với các tủ thờ có kích thước lớn.

Last updated