Cách vệ sinh tấm chống ám khói?

Một cạnh của khung có khe hở, mình có thể rút tấm hoa văn và mica ra vệ sinh dễ dàng.

Last updated