Bàn thờ Phật nên lắp tấm nào?

Ban thờ Phật có 1 bát hương chúng ta có thể chọn kích thước 41x81 hoặc 41x61.

Ban thờ dài trên 80cm nên lắp tấm 41x81 có cả 3 chữ Phúc Lộc Thọ sẽ rất đẹp và trang trọng.

Last updated