Hướng dẫn sử dụng folder ảnh.

1. Hướng dẫn tải và giải nén files ảnh sản phẩm ML

  • Bước 2: Nhấn chuột phải vào mục "Ảnh sản phẩm ML" -> sau đó chọn "Tải xuống".

  • Bước 3: Sau khi quá trình tải thành công, nhấn vào mục "Ảnh sản phẩm ML" ở góc trái màn hình. Khi đó file sẽ mở ra với giao diện như sau:

  • Bước 4: Chọn file ảnh muốn giải nén và nhấn "Extract to"

  • Bước 4: Chọn folder muốn lưu trữ file ảnh, sau đó nhấn "OK" là xong nhé.

Còn tải riêng từng ảnh thì chỉ cần nhấn chuột phải vào ảnh cần tải và chọn "Tải xuống" là xong chứ không cần giải nén nhé.

Last updated