Bàn thờ nhà tôi rất nhỏ, tôi muốn đặt kích thước nhỏ nhất?

Bạn nên lắp tấm 41x41 vì kích thước này là kích thước tối thiểu để có thể che chắn được khói hương không lan ra khỏi trần. Và đây là kích thước đã được đo đạc theo thước chuẩn lỗ ban.

Last updated