Tấm chống ám khói là gì?

Giải pháp sáng tạo chống khói đen ám trần hiệu quả nhất hiện nay.

Tấm chống ám khói là sản phẩm được làm bằng gỗ, được lắp đặt trực tiếp lên trần nhà hoặc tường nhà phía trên lư hương để chống ám khói hương đen lên trần nhà.

Link Video giới thiệu: https://www.youtube.com/watch?v=LfOxY6fM-_s

Last updated