Trần nhà bị ám đen rồi có lắp được không?

Khi trần nhà đã bị ám đen rồi cần nhanh chóng lắp TCAK càng sớm càng tốt vì càng để lâu phần bị ám đen trên trần sẽ dần dần lan rộng ra khắp trần trông rất mất thẩm mỹ.

Tấm mica có lớp giấy bảo vệ bên ngoài. Thông thường khi sử dụng quý khách vui lòng bóc lớp giấy ở 2 mặt để sử dụng tấm mica (Mica trong suốt).

Nếu trần nhà đã bị ám đen rồi và quý khách chưa có điều kiện sơn lại thì có thể giữ nguyên lớp giấy bọc của tấm mica để che phần bẩn của trần đi.

Hình ảnh tấm mica không cần bóc lớp giấy bảo vệ:

Last updated