Tại sao các kích thước lớn lại không sử dụng tấm liền?

Vì khi sản xuất 1 tấm liền kích thước quá lớn (61x164) thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển không đảm bảo và khó lắp đặt.

Việc chia kích thước lớn thành các bộ 3-5 tấm sẽ giúp thuận tiện hơn trong việc vận chuyển, giảm chi phí ship, lắp đặt cũng dễ dàng hơn.

Last updated