Trần nhà tôi cách xa bàn thờ và không bị ám khói?

Dù trần nhà có cách ban thờ đến 2m nhưng khi chúng ta thắp hương lâu ngày thì khói vẫn có thể ám lên trần được và còn với phạm vi rộng hơn nhiều.

Tấm chống ám khói không chỉ là tấm giúp che chắn khói mà còn là vật phẩm phong thủy đại cát đại lợi, là tấm trang trí mỹ thuật kiến không gian thờ trở lên đẹp, trang trọng hơn.

Last updated